Det finnes så utrolig mange kunnskapsrike mennesker i Norge som ikke utnytter potensialet sitt til det fulle. Hver gang du hører studenter klage over at det ikke finnes deltidsjobber, så vil du legge merke til at de snakker om jobb i et ”tradisjonelt serviceyrke” – ofte i en matbutikk, på en kafé eller i en klesbutikk. Men det å plassere en jusstudent på 7/11 og tro at vedkommende skal klare å utvikle seg er meget naivt.

Det handler om to ting:

1. Å få utnyttet spisskompetanse på best mulig måte slik at studentene kan lære seg å jobbe med det de kan best.

2. At studentene selv tar initiativ til å finne løsninger der de både kan tjene penger og være en nyttig ressurs.

Do you speak Chinese..?

Et godt eksempel er de mange utvekslingsstudentene som ankommer Universitetet i Oslo hvert eneste år. En stor del av dem er kinesiske, noe som betyr at de besitter kunnskap som veldig mange ambisiøse nordmenn tørster etter: de snakker mandarin flytende. Og, ikke overraskende, er det mange av de som ser sitt snitt i å tilby denne kunnskapen til nordmennene som ønsker å finne en språkpartner – mot betaling.

Her er det veldig mange som har mye å lære. Hvis du er student og uten jobb (noe som er svært sannsynlig i og med at du leser denne artikkelen), så bør du stille deg selv spørsmålet: hva er det jeg kan? Hvilke muligheter har jeg i hverdagen for å lære bort ting innenfor mitt kunnskapsområde og faktisk ha muligheten til å kreve betalt for det?

Alt for få norske studenter skaffer seg studierelevant jobb ved siden av studiene, noe som er en direkte konsekvens av at man har en alt for snever og tradisjonell tankegang i forhold til det å skaffe seg deltidsjobb. Går man ikke ut av komfortsonen vil man heller ikke kunne finne seg en deltidsjobb hvor man både lærer mye og fungerer som et nyttig element på arbeidsplassen. Misforstå ikke: det er nok av dyktige folk som jobber i butikker og på kafeer, men de utvikler seg ikke på samme måte som studentene som tar en utradisjonell deltidsjobb.

Penger, penger, penger

Over til økonomien. Hvor mye penger ligger det egentlig i deltidsjobber for studenter?

Det er ingen hemmelighet at de aller fleste butikkjobber tilbyr tarifflønn. Som butikkansatt går man (ofte) automatisk inn i jobben med et lønnsnivå som dessverre ligger veldig nærme minstelønn i Norge. Dette skjer fordi butikkene ganske enkelt kan erstatte deg dersom de finner ut at du ikke passer til jobben. Det står jo allikevel hundrevis av studenter klare til å ta jobben den dagen du velger å si opp?

Økonomien i studierelatert deltidsjobb fungerer ikke helt på samme måte. I og med at du benytter spesialkunnskap til å utføre jobben vil du automatisk få en økt verdi som gjør at du vanskelig kan erstattes. Vi kan gå tilbake til eksempelet med kineserne i Oslo og spørre oss: hvem kan egentlig gjøre jobben deres når de forsvinner? Ingen.

Det er kanskje selvfølgeligheter for noen, men det å gjøre seg verdifull i den stillingen man har på jobb vil være med på å gjøre deg rikere både på kort og lang sikt. Hvis du klarer å finne en deltidsjobb hvor du kan både tjene mye penger og få relevant arbeidserfaring, så har du kommet et veldig langt stykke på vei.